Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Astürk Villaları ‘ Astürk Villaları.’ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Rezervasyon İsteği Tamamla Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Şirket’in faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici nitelikteki aramaların tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir. c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza bağlı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Rezervasyon İsteği Tamamla Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir; İletişim Bilgisi: Telefon Numarası ve e-posta Kimlik Bilgileri: Ad ve Soyad Mesaj Kutusundan Verilecek Bilgiler e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik şirket hissedarları, iştirak ve bağlı ortakları, tedarikçiler, yetkili kurum ve kuruluşlar ile iş ortakları KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Zorlar Mah yeni yayla Sokak No 21 Seydikemer/Muğla adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya https://www.asturkvillalari.com/iletisim adresinden e-mail yoluyla iletebilirsiniz.